Παραδείγματα Ορθοδοντικών Προβλημάτων

Τα ορθοδοντικά προβλήματα χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες :
1. Τα οδοντικά προβλήματα (αφορούν σε κακές σχέσεις των δοντιών μεταξύ τους).
2. Σκελετικά προβλήματα (αφορούν σε δυσαρμονία στο μέγεθος των γνάθων -
η λεγόμενη "Σκελετική Τάξη ΙΙ & ΙΙΙ").
3. Οδοντοσκελετικά (συνδιασμός των παραπάνω)
dentakid-teleio-xamogelo
dentakid-skeletiki-taxi-2

Σκελετική Τάξη ΙΙ

Συνήθως τα προβλήματα Σκελετικής Τάξης ΙΙ τα δόνια της άνω γνάθου είναι
"πεταχτά" σε σχέση με αυτά της κάτω γνάθου. Συνήθως υπάρχει κληρονομικότητα
σε αυτά τα ορθοδοντικά προβλήματα και δημιουργούν ένα κυρτό προφίλ
προσώπου λόγω του ότι συνήθως η κάτω γνάθος είναι μικρότερη του
φυσιολογικού. Η έγκαιρη ορθοδοντική θεραπεία διορθώνει άριστα το πρόβλημα.
dentakid-dentakid-skeletiki-taxi-3

Σκελετική Τάξη ΙΙΙ

Συνήθως το ορθοδοντικό πρόβλημα έχει γενετική βάση. Σ΄αυτή
την περίπτωση η κάτω γνάθος και τα δόντια προέχουν της άνω γνάθου.
Το πρόσωπο αποκτά τότε ένα κοίλο προφίλ και η κάτω γνάθος μοιάζει
υπερβολικά μεγάλη. Συχνά όμως δε "φταίει" μόνο η κάτω γνάθος αλλά,
και η "υπολλειματική" σε ανάπτυξη άνω γνάθος.
dentakid-stavroeidis-sigklisi

Σταυροειδής Σύγκλιση

Στην πρόσθια σταυροειδή σύγκλιση ένα ή περισσότερα δόντια της άνω
γνάθου βρίσκονται πίσω από τα αντίστοιχα της κάτω γνάθου. Στην οπίσθια
σταυροειδη σύγκλιση η άνω γνάθος είναι "στενή" σε εύρος ή η κάτω γνάθος είναι
ασυνήθιστα ευρεία ή τα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου είναι σε έκτοπη θέση
που οδηγεί στη δημιουργία σταυροειδούς σύγκλισης.
Σε κάθε περίπτωση η σταυροειδής σύγκλιση, πρέπει να διορθώνεται όσο το
δυνατόν πιο έγκαιρα, γιατί οδηγεί σε λανθασμένη λειτουργία της κάτω γνάθου
με συνέπεια να παρατηρείται ασυμμετρία στο πρόσωπο.
dentakid-sinostismos

Συνωστισμός

Ίσως το πιο συνιθισμένο από τα ορθοδοντικά προβλήματα. Οφείλεται σε
δυσαρμονία ανάμεσα στο μέγεθος των δοντιών και των γνάθων. Πέρα από
το αισθητικό πρόβλημα, ο συνωστισμός σχετίζεται άμεσα με δυσκολία
στον αποτελεσματικό καθαρισμό των δοντιών και αυξημένο κύνδυνο για
τερηδόνα και ουλίτιδα.
dentakid-hasmodontia

Xασμοδοντία

Πρόβλημα κατά το οποίο τα πρόσθια δόντια δεν έρχονται σε επαφή με κατά το
κατακόρυφο επίπεδο. Οφείλεται σε δυσαρμονία των γνάθων ή σε επιβλαβείς
συνήθειες του παιδιού (π.χ. θυλασμός δακτύλου ή αντικειμένου, βρεφικού τύπου
κατάποση διάφορης αιτιολογίας κ.α.). Το προφίλ του προσώπου επηρεάζεται
και γίνεται μακρύ. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι αναγκαία για άριστο
αποτέλεσμα.
dentakid-afksimeni-orizontia-protaksi

Αυξημένη Οριζόντια Πρόταξη

Όταν τα δόντια της άνω γνάθου προεξέχουν από τα δόντια της κάτω γνάθου
τότε έχουμε αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Μπορεί να είναι σκελετικής ή
οδοντικής αιτιολογίας όμως σε κάθε περίπτωση αυξάνει τις πιθανότητες
τραυματισμού των προσθίων δοντιών όσο παραμένει αδιόρθωτη.