Ιατρείο Παλλήνης
Λ. Μαραθώνος 31
Παλλήνη, Τ.Κ. 15351
Αττική

Τ : 210 60 32 825
E: orthodontist@dentakid.gr / info@dentakid.gr