Ιατρείο Παλλήνης
Λ. Μαραθώνος 31
Παλλήνη, Τ.Κ. 15351
Αττική

Τ : 210 60 32 825
F : 210 60 32 593
Ιατρείο Ν.Μάκρης
Λ. Μαραθώνος 116
Ν.Μάκρη, Τ.Κ. 19005
Αττική

Τ : 22940 99947
F : 22940 99287
Ιατρείο Κηφισιάς
Λ. Τατοΐου 19Α (πλησίον ΗΣΑΠ)
Κηφισιά, Τ.Κ. 14561
Αττική

Τ : 210 62 30 737
F : 210 62 30 727
E: pedodontist@dentakid.gr / orthodontist@dentakid.gr / info@dentakid.gr